Умови отримання

Для отримання кредиту кандидат подає до Вінницького регіонального управління  Держмолодьжитла такі документи:

- заяву про надання кредиту;

- довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;

- довідку про склад сім'ї;

- копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи) за останні 6 місяців;

- договір на придбання житла;

- звіт про незалежну оцінку об'єкта купівлі-продажу;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Кандидат для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) індивідуального будинку, крім зазначених документів, подає будівельний паспорт, виданий місцевими органами архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку. 

Умови кредитування:

1)         Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов:

-             кредит під 7 % річних, з можливим наданням пільг (за наявності 1-ї дитини – кредит під 3 % річних, за наявності 2-х та більше дітей – кредит безвідсотковий);

-             термін кредитування до 30 років але не більше ніж до досягнення пенсійного віку;

-             граничний вік – 35 років включно;

-             власний внесок позичальника не менше 10 % вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла.

2)         Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам сімей громадян, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції:

- кредит під 7 % річних, з можливим наданням пільг (за наявності 1-ї дитини – кредит під 3 % річних, за наявності 2-х та більше дітей – кредит безвідсотковий);

- термін кредитування до 30 років але не більше ніж до досягнення пенсійного віку;

- без встановлення граничного віку;

- власний внесок позичальника не менше 10 % вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла.

3) Положення про порядок надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників:

- кредит під 7 % річних, з можливим наданням пільг (за наявності 1-ї дитини – кредит під 3 % річних, за наявністю 2-х та більше дітей – кредит безвідсотковий);

- термін кредитування до 30 років але не більше ніж до досягнення пенсійного віку;

- без встановлення граничного віку;

- власний внесок позичальника не менше 10 % вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла.

4) Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів держслужбовцям та працівникам бюджетної сфери:

- кредит під 7 % річних, з можливим наданням пільг (стаж роботи на державній службі, бюджетній сфері від 10-ти до 20-ти років – кредит під 3 % річних, стаж роботи на державній службі, бюджетній сфері більше 20 років – кредит безвідсотковий);

- підстава для надання кредиту – стаж роботи на державній служби або у бюджетній сфері не менше 5-ти років;

- термін кредитування до 30 років але не більше ніж до досягнення пенсійного віку;

- без встановлення граничного віку;

- власний внесок позичальника не менше 10 % вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла.

5) Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів внутрішньо переміщеним особам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла:

- кредит під 7 % річних, з можливим наданням пільг (за наявності 1-ї дитини – кредит під 3 % річних, за наявністю 2-х та більше дітей – кредит безвідсотковий);

- термін кредитування до 30 років але не більше ніж до досягнення пенсійного віку;

- без встановлення граничного віку;

- власний внесок позичальника не менше 10 % вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла.

 

 Для усіх положень розмір кредиту визначається з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м. на сім’ю, вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, без урахування першого внеску позичальника. Розрахункова вартість 1 кв. метра житла визначається виходячи з опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла що склалася в регіоні. Загальний розмір кредиту не може перевищувати 500 тис. грн. – для м. Вінниці та 400 тис. грн. – для інших населених пунктів за рахунок коштів обласного бюджету.