Умови отримання

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 140.

Згідно п.8 цієї постанови, право на державну підтримку мають: 

 

  • Громадяни,   які  перебувають  на  обліку  громадян,  що потребують  поліпшення  житлових  умов,  та  члени  їх  сімей, які перебувають на такому обліку; 
  • Громадяни,  у  яких  відсутня  на праві власності житлова площа,  та  члени  їх  сімей,  у  яких відсутня на праві власності житлова площа; 
  • Громадяни,  які  мають  у  власності житлову площу, що не перевищує  13,65  кв.  метра,  та  члени  їх  сімей,  які  мають у власності  житлову  площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу; 
  • Громадяни,  відомості про яких відповідно до вимог Закону України  "Про  забезпечення  прав  і свобод внутрішньо переміщених осіб"  (  1706-18 ) внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо  переміщених  осіб,  якщо  такі  громадяни  не  мають у власності  іншої  житлової  нерухомості  ніж та, що розташована на території,  визначеній  тимчасово окупованою територією відповідно до  Закону  України  "Про  забезпечення  прав і свобод громадян та правовий   режим   на   тимчасово  окупованій  території  України" (  1207-18  ),  та  на  території  населених пунктів, зазначених у переліку  населених  пунктів,  на  території яких органи державної влади  тимчасово  не  здійснюють  свої  повноваження,  та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N  1085  ( 1085-2014-п ) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655). 

Середньомісячний грошовий дохід зазначених категорій громадян (заробітна  плата,  пенсія,  соціальна  та  матеріальна  допомога, стипендія  та  інші  соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової,  викладацької,  творчої  діяльності  та іншої незалежної професійної  діяльності,  усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців,   дивіденди,   відсотки,  роялті,  дохід  від відчуження  цінних  паперів і корпоративних прав) разом із доходом членів   їх   сімей   із  розрахунку  на  одну  особу  не  повинен перевищувати  п’ятикратного  розміру  середньомісячної  заробітної плати  у  відповідному  регіоні,  розрахованого  згідно  з  даними Держстату. 

Окрім цієї державної програми , інсує понад 30 місцевих програм, відповідно до яких молоді громадяни України мають можливість придбати житло шляхом отримання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою від 30 до 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту (далі - державна підтримка).

 

За час реалізації програмою вже скористалися 3,7 тисяч сімей. Пропонуємо вам ознайомитись із загальну інформацією про цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла, переглянути перелік необхідних документів, а також ознайомитись з інформацією щодо надання державної підтримки за Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла