Фінансова звітність за 2017 рік

1. Аудиторський висновок до річної фінансової звітності
2. Форма№ 1 – Баланс
3. Форма №2 – Фінансові результати
4. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
5. Форма №4 – Звіт про власний капітал
6. Примітки до річної фінансової звітності

Консолідована фінансова звітність за 2017 рік

1. Аудиторський висновок до річної фінансової звітності
2. Форма №1 – Баланс
3. Форма №2 – Фінансові результати
4. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
5. Форма №4 – Звіт про власний капітал
6. Примітки до річної фінансової звітності