Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

 1. «Комплексна регіональна програма пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018 – 2022 роки, затверджена Рішенням 24 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання № 465 28.09.2017 року»:*

- Відсоткова ставка: 7%

- Сума: до 500 000,00 грн. (у разі кредитування за рахунок коштів Вінницького обласного бюджету)/не більше розміру кредиту розрахованого відповідно до нормативних показників площі житла та вартості 1 кв.м. будівництва (реконструкції) або придбання житла (у разі кредитування за рахунок коштів інших місцевих бюджетів)

- Період кредиту: до 360 місяців

- Комісія (одноразова): при наданні кредиту у розмірі 1 відсотка від суми нормативного розміру кредиту

- Комісія (щоквартальна): 16 % від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє на момент сплати

- Страховка: добровільне страхування Позичальника від нещасного випадку (щорічно) у розмірі 0,2% від суми залишку по тілу кредиту на момент укладання договору страхування, страхування предмета іпотеки (щорічно) у розмірі 0,2% від вартості заставленого майна

- Схема погашення кредиту: класичний або ануїтет (на вибір позичальника)

- Пеня за несплату щомісячного платежу: у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення

- Пеня за невнесення остаточної суми першого внеску та/або у разі зменшення загальної площі Житла – відповідної частини коштів Кредиту: у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, за кожен день прострочення, яка нараховується на суму невнесених коштів

- Штраф за не укладання/несвоєчасне укладання договору забезпечення (договору іпотеки майнових прав/нерухомого майна), не укладання/несвоєчасне укладання договорів страхування (страхування Позичальника від нещасного випадку, страхування предмета іпотеки), не подання/не своєчасне подання інформації про зміну місця проживання, прізвища та імені, зменшення заставної вартості забезпечення (за виключенням нормального зносу), повної або часткової втрати предмету забезпечення, а також про факти розлучення, одруження та інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов‘язань за Кредитним договором, не повідомлення/не своєчасне повідомлення Кредитора про втрату права на відповідну пільгу/позбавлення пільги, передбаченої Положенням, не своєчасна сплата комісії (одноразової): у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення

- Штраф за не сплату/несвоєчасну сплату комісії (щоквартальної): у розмірі 150 гривень за кожне порушення

2. Комплексна районна програма пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Літинському районі на 2018-2022 роки, затверджена Рішенням 19 сесії 7 скликання Літинської районної ради № 322 від 20.12.2017 року :*

- Відсоткова ставка: 7%

- Сума: не більше розміру кредиту розрахованого відповідно до нормативних показників площі житла та вартості 1 кв.м. будівництва (реконструкції) або придбання житла (у разі кредитування за рахунок коштів інших місцевих бюджетів)

- Період кредиту: до 360 місяців

- Комісія (одноразова): при наданні кредиту у розмірі 1 відсотка від суми нормативного розміру кредиту

- Комісія (щоквартальна): 16 % від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє на момент сплати

- Страховка: добровільне страхування Позичальника від нещасного випадку (щорічно) у розмірі 0,2% від суми залишку по тілу кредиту на момент укладання договору страхування, страхування предмета іпотеки (щорічно) у розмірі 0,2% від вартості заставленого майна

- Схема погашення кредиту: класичний або ануїтет (на вибір позичальника)

- Пеня за несплату щомісячного платежу: у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення

- Пеня за невнесення остаточної суми першого внеску та/або у разі зменшення загальної площі Житла – відповідної частини коштів Кредиту: у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, за кожен день прострочення, яка нараховується на суму невнесених коштів

- Штраф за не укладання/несвоєчасне укладання договору забезпечення (договору іпотеки майнових прав/нерухомого майна), не укладання/несвоєчасне укладання договорів страхування (страхування Позичальника від нещасного випадку, страхування предмета іпотеки), не подання/не своєчасне подання інформації про зміну місця проживання, прізвища та імені, зменшення заставної вартості забезпечення (за виключенням нормального зносу), повної або часткової втрати предмету забезпечення, а також про факти розлучення, одруження та інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов‘язань за Кредитним договором, не повідомлення/не своєчасне повідомлення Кредитора про втрату права на відповідну пільгу/позбавлення пільги, передбаченої Положенням, не своєчасна сплата комісії (одноразової): у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення

- Штраф за не сплату/несвоєчасну сплату комісії (щоквартальної): у розмірі 150 гривень за кожне порушення З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми»

https://vn.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми). Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Вінницьким регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг – Вінницьке регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Вінницького регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти».

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування Вінницьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
Місцезнаходження м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, к.723, 721 (адміністративна будівля "Книжка"), 21036
Контактний телефон (0432) 66-03-41
Адреса електронної пошти особи

vn.02@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Дата реєстрації: 23.04.1998 
Дата запису: 23.09.2005
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: АА00 № 144365
Номер запису в ЄДР: 1 174 120 0000 002178
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 27.02.2007 р. № 6858, реєстраційний номер 16101925, серія та номер свідоцтва Ік № 24, дата видачі свідоцтва 27.02.2007
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 року № 1143

https://vn.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/litsenzii-svidotstva/licenzia.pdf

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, к.723, 721 (адміністративна будівля "Книжка"), 21036

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

 Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://vn.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством