Щодо зміни реквізитів банківських рахунків Вінницького регіонального управління Держмолодьжитла

Вінницьке регіональне управління Держмолодьжитла повідомляє, що з 05 серпня 2019 року, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 р. № 162 «Про впровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», запроваджено міжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN, який складається з 29 літерно-цифрових символів.

У зв’язку з чим повідомляємо про зміни до діючих номерів рахунків за стандартом IBAN:

Номер рахунку

Номер рахунку за стандартом ІBAN

26500153641.980

UA383204780000000026500153641

2650202153641.980

UA663204780000002650202153641

Додатково звертаємо увагу на наступне:

В період з 05 серпня 2019 р. до 31 жовтня 2019 р. діятиме перехідний період, відповідно до якого АБ «УКРГАЗБАНК» прийматиме до виконання документи на переказ коштів/зараховуватиме кошти на рахунок отримувачами за реквізитами, варіації яких обрав клієнт-платник, а саме:

- дозволяється заповнювати реквізити «Код банку» та «Рахунок» як пару реквізитів (номер рахунку платника/отримувача та код банку платника/отримувача);

або

- дозволяється заповнюється номер рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN (у разі заповнення номера рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN, у реквізиті «Код банку платника/отримувача» необхідно зазначити нуль - «0»);

Починаючи з 01 листопада 2019 року всі розрахунки здійснюватимуться виключно з використанням IBAN, тобто у реквізиті розрахункового документа «Рахунок» необхідно зазначити номер рахунку платника/отримувача виключно за стандартом IBAN.

Таким чином, на підставі вищенаведеного, усім позичальникам, які отримали кредити за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та за рахунок власних коштів (статутного капіталу) Держмолодьжитла необхідно обов’язково, в термін до 31 жовтня 2019 року з’явитись до Вінницького регіонального управління Держмолодьжитла з метою укладання додаткових договорів до кредитних договорів в частині зміни реквізитів на погашення кредиту та інших обов’язкових платежів.